Posredovanje pri zapošljavanju podrazumeva razradu profila idealnog zaposlenog zatim identifikaciju i privlačenje profesionalaca koji će se idealno uklopiti u Vašu poslovnu organizaciju.

DEKRA koraci saradnje u procesu posredovanja pri zapošljavanju:

1. Analiza i priprema projekta

2. Kontaktiranje kandidata

3. Proces selekcije kandidata

4. Lista najboljih kandidata

5. Organizacija intervjua klijent - kandidat

6. Postselekcijska faza