28. 05. 2018.Saznajte više

Kako se razvija poverenje? Šta nam daje osećaj orijentacije u kompleksnom svetu koji se sve više povezuje? Koje su glavne tehnologije koje oblikuju, mijenjaju i obogaćuju naše živote danas i u budućnosti? Šta nam daje sigurnost da su stvari koje nas okružuju zaista sigurne? Saznajte više u godišnjem izveštaju za 2017. godinu.


23. 04. 2018.Saznajte više

95% of Respondents Satisfied with Temporary Employment


03. 07. 2015.Saznajte više

DEKRA Arbeit promo video


03. 07. 2015.Saznajte više

DEKRA news international